pozew o rozwód

Pomimo, że liczba rozwodów w ostatnich latach utrzymuje się na stałym (i to wcale nie niskim poziomie), a każdy z nas zna przynajmniej kilka osób, które się rozwiodły – to jednak nieliczni orientują się jak przebiega procedura.

Po pierwsze osoba, która chce wnieść pozew o rozwód musi złożyć go we właściwym sądzie. Jeżeli małżonkowie pomimo rozstania nadal zamieszkują w jednym mieście nie jest to skomplikowane. Pozew składa się do Sądu Okręgowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania stron. I tak, jeżeli strony zamieszkują np. w Opolu – będzie to Sąd Okręgowy w Opolu, tak samo będzie jeżeli zamieszkują np. w Kluczborku czy Prudniku. Jeżeli natomiast jedno lub oboje małżonkowie zamieszkują już w innym mieście albo nawet innym państwie – sprawa się komplikuje. Należy tę właściwość sądu ustalić. Warto wówczas zasięgnąć porady prawnej.

Po drugie, dla niektórych osób najbardziej problematyczne jest sformułowanie samej treści pozwu – tutaj również pomocny będzie profesjonalista. W pozwie należy – w zależności od indywidualnej sytuacji małżonków – zawrzeć odpowiednie żądania i odpowiednio je uzasadnić oraz poprzeć dowodami. Do gromadzenia dowodów warto zatrudnić prywatnego detektywa.

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej – to już materiał na odrębny wpis.

Po trzecie, co do zasady do wniesienia pozwu należy się odpowiednio przygotować i np. jeżeli chcemy wnosi
o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka – np. z uwagi na zdradę – musimy być w stanie to udowodnić.

Po czwarte w sytuacji w której małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd będzie orzekał o władzy rodzicielskiej i alimentach na ich utrzymanie.

Po piąte, jeżeli strony pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia nadal zamieszkują razem – konieczne będzie orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. W ekstremalnych przypadkach jedna ze stron może wnosi o eksmisję drugiego małżonka.

Po szóste, jeżeli strony ustaliły i są zgodne w jaki sposób chcą podzielić przy okazji rozwodu swój majątek – sąd może w takim przypadku również ten majątek podzielić. Jednak jest to możliwe jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Po siódme wniesienie pozwu wiąże się z koniecznością wniesienia stałej opłaty od pozwu w wysokości 600 zł.

Po wniesieniu pozwu przez jedną ze stron, sąd wzywa stronę pozwaną do złożenia odpowiedzi na pozew oraz ustosunkowania się do żądań i twierdzeń zawartych w pozwie w terminie i pod rygorem!

Co to oznacza? Oznacza to, że musimy przedstawić swoje stanowisko i je uzasadnić i również udowodnić. Wskazać konkretnie, z którymi twierdzeniami powoda się zgadzamy, a z którymi nie. Warto przedstawić dowody – również powołać świadków.

Jeżeli ktoś czuje się niepewny jak dokładnie postąpić, jest to najlepszy moment na skontaktowanie się z prawnikiem.

Postępowania rozwodowe są dla stron w większości przypadków bardzo obciążające emocjonalnie, członków ich rodzin, a nawet wspólnych znajomych. Należy wskazać, że na zgodny wniosek stron sąd może skierować małżonków na mediację. Warto rozmawiać. Warto również zasięgnąć porady prawnej i dowiedzieć się jakie prawa i jakie obowiązki mają strony w procesie i jakie są konsekwencje poszczególnych rozstrzygnięć sądu w tej materii.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w tym temacie. Zachęcamy do kontaktu – kb@kancelaria-brzozowska.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.


Testament wspólny tzw. testament berliński (czyli gemeinschaftliches Testament) Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty