RODO

Ochrona danych osobowych/RODO

W olbrzymim skrócie należy podkreślić, że RODO wprowadza zmiany dla przedsiębiorców, jak i dla obywateli.

Dla obywateli to przede wszystkim rozszerzone prawa – m.in. słynne już „prawo do bycia zapomnianym”, tj. umożliwienie usunięcia wszelkich danych osobowych na życzenie jednostki.

Z kolei dla przedsiębiorców to przede wszystkim spore ograniczenia w profilowaniu, co istotne, bezpośrednią odpowiedzialność dla przetwarzającego dane za wszelkie nieprawidłowości, ponadto obowiązek wyznaczenia w (niektórych) firmach Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz konieczność prowadzenia rejestrów przetwarzania danych,

Uwagę zwraca w szczególności rozbudowany obowiązek informacyjny, konieczność przestrzeganie surowych obostrzeń w wypadku transferu danych poza granice Unii Europejskiej, jak i obowiązek zgłaszania naruszeń przez administratorów danych, tj. informowania w określonych sytuacjach, iż doszło do naruszenia przepisów.

Co istotne, niedopełnienie w/w wymogów lub dopuszczenie się zaniedbania w tym zakresie, tj. w zakresie zarządzania przetwarzanymi danymi osobowymi, może skutkować bardzo dotkliwą karą finansową nakładaną na przedsiębiorcę i sięgającą nawet do 20 mln euro lub 4 % rocznego światowego obrotu firmy.

Zatem, reasumując, kogo dotyczy obowiązek?

Przepisy dotyczą wszystkich podmiotów, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Nadchodzące zmiany będą dotykały zarówno firm, jak i administracji. Co ważne – RODO będą musiały wdrożyć wszystkie organy administracji publicznej.
Obecnie zarówno te duże firmy, czy urzędy, jak i te małe jedno-, kilku-, czy kilkunastoosobowe firmy, sklepy internetowe, szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury itp. muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem.

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych z pewnością przysporzy wielu problemów „wdrożeniowych” zwłaszcza tym przedsiębiorcom, którzy aż do teraz zwlekali ze zmianami organizacyjnymi w swoich firmach. Do wejścia w życie unijnej dyrektywy zostało już tylko kilka dni- to naprawdę niewiele. Dlatego nie można zwlekać, już teraz warto przeanalizować jej wymogi i dostosować prowadzone przedsiębiorstwo do nieuniknionych zmian.


Czy można podważyć testament ustny? Krótko o nowych obowiązkach wynikających z RODO