Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Kancelaria świadczy usługi także drogą elektroniczną. W formie e-usługi udzielana jest doraźna pomoc prawna, mogą być w niej rozstrzygane proste, niezłożone zagadnienia prawne ( np. sporządzenie prostej umowy, pozwu, wezwania do zapłaty, uzyskanie opinii prawnej).

Realizacja e-usługi odbywa się w następujący sposób:

  1. Skierowanie do Kancelarii wniosku o udzielenie pomocy prawnej następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na dole strony.
  2. Kancelaria przesyła na podany w formularzu adres elektroniczny Klienta informację o koszcie i terminie wykonania usługi.
  3. Akceptacja zaproponowanych przez Kancelarię warunków wykonania e-usługi następuje poprzez wpłatę na wskazany rachunek bankowy Kancelarii uzgodnionego wynagrodzenia. Bieg terminu realizacji usługi rozpoczyna się od dnia wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Kancelarii.
  4. Kancelaria przesyła na e-mail Klienta wykonany przedmiot zlecenia. Na życzenie Klienta przedmiot zlecenia wysyłany jest także na wskazany adres zamieszkania/siedziby Klienta.

Przedmiot usługi (wymagane)

Dokładny opis stanu faktycznego (wymagane)

Imię (wymagane)

Nazwisko

Adres

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dołącz plik

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Zapoznałem się i akceptuję Klauzulę informacyjną.