RODO

Co znaczy RODO to już wiemy. Wiemy także, że w dniu 27 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski przyjął regulację dotyczącą ochrony danych osobowych. Mówi się, że to „nowa” regulacja – rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Innym skrótem używanym do jego określenia jest GDPR, tj. General Data Protection Regulation (w polskim tłumaczeniu RODO czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych). Nowe przepisy będą w Polsce obowiązywały wprost od dnia 25 maja 2018 r.

Ale nie było tak, że do tej pory nie było regulacji w tym temacie. Obowiązywały jednak przepisy ogólne, niejednolite w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, gdyż ramy ochrony danych osobowych wypełniały one wewnętrznymi przepisami. Jednak, jak słusznie stwierdzono, zaistniała potrzeba wprowadzenia „nowych” regulacji. I to regulacji jednolitych dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Na przyczyny takiego stanu rzeczy wskazywano postęp cywilizacyjny, digitalizację rzeczywistości oraz na ogromną ilość naruszeń w zakresie ochrony prywatności osób, które na co dzień korzystają z internetu. A jak wiemy, mało kto dziś z dobrodziejstw internetu nie korzysta.

Dzięki nowym przepisom większej ochronie będą podlegać nasze dane osobowe, a procedury w tym zakresie zostaną ujednolicone we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Co ważne, szczególnej ochronie zostają poddane tzw. dane wrażliwe, czyli określające rasę, pochodzenie, stan zdrowia, poglądy polityczne czy też informacje biometryczne.

Jeżeli chcecie wiedzieć Państwo więcej o tym co i kogo chronią nowe przepisy, zachęcamy do kontaktu.


Krótko o nowych obowiązkach wynikających z RODO Wypowiadam umowę o pracę na czas określony a pracodawca wypłaca mi odszkodowanie