niemcy-ubezpieczenie-spoleczne

Nasi klienci często zwracają się do nas w sytuacji, kiedy polski lub niemiecki organ rentowy odmówi im prawa do świadczenia – czy to do renty z tytułu niezdolności do pracy, czy emerytury z uwagi na to, że nie legitymują się wystarczającym stażem pracy.

Czasami udaje nam się pomóc i nie jest to wcale trudne.

Mamy kilka sprawdzonych metod.

A czy wiecie Państwo, że niemieckim systemie ubezpieczeń istnieje możliwość uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne wstecz?

Kiedy można skorzystać z tzw. Nachversicherung poprzez Nachzahlung von Beiträgen?

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!


Covidowe kłamstwa O zakazie konkurencji