poświadczenie życia i zamieszkania emeryta i rencisty

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty – czy muszę je składać do ZUS?

Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca uprawnionym poza granicami Polski ponad 40 tysięcy świadczeń emerytalnych. Z kolei raz do roku ów emeryci muszą z kolei odesłać do ZUS urzędowe potwierdzenie z miejsca zamieszkania tj. druku – Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (tzw. ERKLÄRUNG DES RENTNERS / INVALIDENRENTNERS MIT WOHNSITZ IM AUSLAND ÜBER DIE WEITERE EXISTENZ VON RECHTE DIE LEISTUNGEN ZU BEZIEHEN). Daje on pewność, że emeryt nadal „żyje”. Jeśli odpowiednio wypełniony druk nie dotrze do ZUS w zakreślonym terminie, wypłata świadczenia jest wstrzymywana. Ma to zapobiec wypłacaniu świadczeń tzw. „martwym duszom”.
Należy przypuszczać, że ZUS będzie dążył do tego, aby takie poświadczenia uzyskać w zagranicznych instytucjach ubezpieczeniowych. Emeryci będą mogli uniknąć uciążliwej (np. dla osób w podeszłym wieku lub obłożnie chorych) procedury, która polegała na konieczności potwierdzenia prawdziwości ich podpisu na poświadczeniu życia w lokalnym urzędzie. Należy pamiętać, że uzyskanie takiego poświadczenia wiąże się z koniecznością osobistej wizyty w urzędzie miejsca zamieszkania.

Już teraz w praktyce ZUS, pomimo iż wzywa o przedłożenie poprawnie wypełnionego „Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty”, to akceptuje także „zaświadczenia o zameldowaniu” (tzw. Meldebescheinigung) wystawiane przez właściwy dla miejsca zamieszkania emeryta czy rencisty urząd. Takie zaświadczenie może uzyskać nawet prawidłowo umocowany członek rodziny lub znajomy w imieniu świadczeniobiorcy.
Jak wskazywano w dotychczasowych publikacjach, ani liczba zagranicznych emerytów, ani suma nienależnie wypłaconych świadczeń nie była znacząca (szacunkowo ok. 300000 zł). Ale należy przypuszczać, że problem w przyszłości się powiększy. Jak szacuje ZUS, do końca dekady liczba polskich emerytów w Niemczech – aktualnie ponad 15000 – potroi się. Podobnie będzie w innych krajach, do których Polacy wyjeżdżają za pracą. W konsekwencji część z osób aktualnie pracujących za granicą osiągnie wiek emerytalny i złoży wniosek w ZUS.

Macie Państwo pytania dotyczące procedury poświadczanie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty? Zachęcamy do kontaktu na kb@kancelaria-brzozowska.pl albo poprzez formularz kontaktowy.


Chcę rozwodu! – jak wnieść pozew, a jak złożyć odpowiedź na pozew Rozprawa w sprawie rozwodowej – jak to wygląda?