Kancelaria przygotowuje analizy prawne dotyczące interpretacji prawa unijnego, a także analizy w zakresie harmonizacji polskiego prawa z tym prawem.

Pomoc prawna świadczona z zakresu prawa unijnego  obejmuje m.in.:

  • europejskie prawo pracy,
  • koordynację systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jurysdykcję sądów cywilnych oraz wzajemne uznawanie orzeczeń.