W pewnych sprawach, uznanych przez Kancelarię za szczególnie społecznie ważne i pożyteczne, Kancelaria podejmuje się świadczenia usług nieodpłatnie lub za symboliczne honorarium.

Możliwe jest nadto podjęcie starań o wspieranie inicjatyw np. organizacji społecznych, studenckich, poprzez m.in. spotkania z ich członkami, czy poprzez dzielenie się swymi doświadczeniami.

Świadczenie usług o charakterze pro bono lub za symboliczne honorarium ma miejsce tylko w zakresie spraw, w których Kancelaria się specjalizuje i oczywiście nie powinno być traktowane jako oferta nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych dla szerokiego kręgu osób.
Przy świadczeniu takich usług, działania Kancelarii muszą bowiem uwzględniać również podatkowy aspekt takiego przedsięwzięcia, szczególnie w zakresie podatku VAT.