rozwód - pytania w sądzie

Bardzo często klienci pytają jakie pytania padną na rozprawie rozwodowej. Na wstępie podkreślić należy że jest to bardzo indywidualna kwestia. Zależy od wielu czynników – a mianowicie od treści żądań zawartych pismach. Jednak bez wątpienia w trakcie sprawy o rozwód celem sądu będzie ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia. W zależności od tego czy strona postępowania domaga się rozwodu bez orzekania o winie czy z jej orzeczeniem, pytania te będą mniej lub bardziej wnikliwe.

Jeżeli strony mają małoletnie dzieci sąd będzie dążył do ustalenia okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji. Istotne jest także czy strona pracuje, jaki uzyskuje dochód.

Ale czy jest jakiś pewnik? Czy istnieją pytania, które sąd – niezależnie od okoliczności – z całą pewnością są pytanie, które podczas rozprawy padną.

Te pytania to w szczególności:

 • Ile mają lat, gdzie mieszkają i czym się zajmują?
 • Kiedy strony zawarły związek małżeński?
 • Kiedy i dlaczego związek zaczął się psuć?
 • Kiedy nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego w sferze fizycznej, w sferze uczuciowej i w sferze gospodarczej?
 • Kiedy doszło do ostatniego pożycia małżeńskiego.
 • Czy i kiedy zanikła strona uczuciowa związku?
 • Od kiedy strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa?
 • Czy strony widzą szanse na pojednanie?
 • Czy strony zawierały umowę majątkową?
 • Czy strony mają wspólne małoletnie dzieci?
 • Czy któreś z małżonków ma dzieci pozamałżeńskie?
 • Czy strony pracują i jakie dochody uzyskują?
 • Czy mieszkają wspólnie?

Jeżeli stronom zależy na orzeczeniu rozwodu na pierwszej rozprawie odpowiedzi małżonków muszą być zbieżne. Podczas rozprawy najważniejsze jest, aby pamiętać wszystkie daty i okoliczności wspólnego życia, jak i o co się wnosi oraz dlaczego. Należy się do rozprawy przygotować i na spokojnie przypomnieć sobie wszystkie istotne kwestie.

W takiej sytuacji nieocenione jest profesjonalne wsparcie. Powyższe zestawienie nie jest wyczerpujące.
Zapraszamy do kontaktu poprzez kb@kancelaria-brzozowska.pl lub formularz kontaktowy.


Rozprawa w sprawie rozwodowej – jak to wygląda? Czy można podważyć testament ustny?