separacja - dziedziczenie

Na podstawie art. 935 [1] kodeksu cywilnego po zmarłym małżonku nie dziedziczy małżonek, który pozostawał z nim w separacji orzeczonej przez sąd. Może dziedziczyć, tylko gdy został powołany w testamencie.

Konsekwencją separacji jest także to, że pominięty w testamencie małżonek pozostający w separacji nie może także ubiegać się o zachowek.

Natomiast przy separacji faktycznej, która nie jest uregulowana prawnie, a polega na tym, że małżonkowie po prostu rozstali się, małżonkowie dziedziczą po sobie na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, i to nawet w sytuacji gdy od dłuższego czasu nie utrzymywali ze sobą żadnych kontaktów i mieszkali osobno.

Wówczas aby małżonek pozostający w separacji faktycznej nie dziedziczył po drugim małżonku, musi go wydziedziczyć w testamencie i powołać w jego miejsce np. inne osoby do spadku.

Należy mieć na uwadze, że jeśli małżonek z którym pozostaje się w separacji faktycznej nie zostanie wydziedziczony, będzie miał prawa do zachowku.

Jeżeli macie Państwo pytania w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu!


Separacja i separacja faktyczna Czy bez aktów stanu cywilnego uzyskam spadek?