separacja

Zgodnie z art. 61 [1] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego separację orzeka się kiedy rozkład pożycia jest zupełny ale nie trwały. Kiedy rozkład pożycia jest trwały istnieje przesłanka do orzeczenia rozwodu. Takie stwierdzenie oznacza, że pomiędzy małżonkami została zerwana więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza. Należy pamiętać, ze Sąd nie orzeknie separacji, jeżeli wskutek niej ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci lub gdyby z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Należy mieć na uwadze, że orzekając separację Sąd orzeknie, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Co ważne, razem z orzeczeniem w zakresie separacji powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa.

Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy. Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Istotne jest także to, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa.

Należy pamiętać, że w polskim prawie nie istnieje pojęcie separacji faktycznej. Nie jest więc prawnie uregulowana. Faktyczna separacja powstaje wtedy, kiedy małżonkowie decydują się rozstać, ale nie regulują tego w żaden sposób.

Jeżeli macie Państwo pytania w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu!


Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę Separacja a dziedziczenie