decyzja ZUS - odwołanie

Prezes ZUS może w wyjątkowych przypadkach przyznać świadczenie w drodze wyjątku.

Wnioskodawca jednak musi spełnić określone warunki. Warunki te musi spełnić łącznie. Pomimo, że decyzja jest uznaniowa, to decyzję Prezesa ZUS w tym zakresie kontroluje sąd administracyjny, a to wyklucza jednak całkowita swobodę w przyznawaniu świadczenia.

Uzyskać świadczenie może wnioskodawca, który:

  1. Jest/był ubezpieczony lub jest członkiem rodziny ubezpieczonego, który zmarł
  2. Nie spełnia warunków do uzyskania świadczeń (emerytury)z powodu szczególnych okoliczności, które określa ustawa
  3. Nie może podjąć pracy z powodu całkowitej niezdolności do pracy lub z racji wieku
  4. Nie ma środków niezbędnych do utrzymania.

Według danych przekazywanych przez ZUS w latach 2015-2017 prezes ZUS wydał 2899 takich decyzji, a świadczenia finansowane są z budżetu państwa.

Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek i odpowiednio go udokumentować.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.


ZUS
Składki ZUS dla przedsiębiorców - nowe zasady od 1 stycznia 2019r. Problemy prawne związane z epidemią koronawirusa w Polsce