wynagrodzenie - praca

Bardzo często zdarza się, że pracodawcy spóźniają się z wypłatą wynagrodzenia za pracę. Czasami jest to jeden dzień, czasami dwa a czasami dłużej.

Jednak, aby określić czy rzeczywiście doszło do opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia należy ustalić termin wypłaty wynagrodzenia.

Termin ten może być wskazany w umowie o pracę lub w obowiązujących przepisach wewnątrzzakładowych, jak regulamin pracy.

Co jednak, jeżeli żaden z tych dokumentów nie zawiera informacji na ten temat?

Jeżeli umowa o pracę nie określa terminu wypłaty wynagrodzenia to należy przyjąć, że jest to 10 dzień miesiąca (w odniesieniu do wynagrodzenia za miesiąc poprzedni). Tak stanowi art. 85 § 2 kodeksu pracy.

Określenie terminu wypłaty wynagrodzenia jest o tyle istotne, iż jego przekroczenie przez pracodawcę uprawnia pracownika do rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 55 § 1[1] kodeksu pracy.

Jest też istotny jeżeli chodzi o datę od której pracownik może domagać się odsetek za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia od pracodawcy.

Jeżeli macie Państwo konkretne pytania w tym zakresie – zachęcamy do kontaktu!


Płot kością niezgody – gdzie przebiega granica działki? Separacja i separacja faktyczna