Radca prawny Katarzyna Brzozowska LL.M. od lat swoje zainteresowania zawodowe koncentruje także wokół zagadnień prawa pracy, publikując artykuły prasowe w tym zakresie, prowadząc szkolenia jak i reprezentując zarówno pracowników, jak i pracodawców przed sądami pracy. Kolejnym aspektem działalności kancelarii jest również udzielanie porad prawnych dot. zastosowania prawa imigracyjnego w biznesie (relokacja pracowników na teren Polski, delegowanie polskich pracowników poza granice kraju).
Dodatkowo radca prawny Katarzyna Brzozowska LL.M. interesuje się prawem socjalnym, w szczególności w kontekście prawa europejskiego i prawa do tego rodzaju świadczeń dla osób przemieszczających się w obrębie unii europejskiej.

Usługi prawne w Opolu, porady prawne świadczone na odległość

Pomoc prawna (porady prawne i usługi prawne) udzielana przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska, LL.M. świadczona jest na odległość przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, jak i stacjonarnie w Opolu.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska, LL.M. swoją działalność, opierająca się w dużej mierze na poradach prawnych, koncentruje wokół aspektów transgranicznych – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

Porada prawna każdorazowo dopasowana jest do potrzeb klienta, oparta na szczegółowej analizie konkretnego przypadku. Działalności kancelarii prawnej polega na udzielaniu ustnych, bądź pisemnych porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, pism, wniosków, umów oraz na reprezentowaniu klienta w przed sądami oraz organami na terenie Polski.

Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia profesjonalny poziom świadczonych usług, pełne zaangażowanie w powierzone sprawy, rzetelność i terminowość.

Wysokość wynagrodzenia uzgadniana jest indywidualnie z klientem w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych i uzależniona jest od rodzaju świadczonej pomocy prawnej związanej z udzieleniem porady prawnej, stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.

Kancelaria prawna świadczy usługi prawne i udziela porad prawnych w języku polskim, niemieckim i angielskim.

W poradzie prawnej najważniejsze jest prawidłowe zrozumienie potrzeb klienta. Nieodzowna jest wnikliwa analiza dokumentacji. Niezbędna jest komunikacja. Konieczne jest stawianie pytań. Potrzebne jest udzielanie odpowiedzi.

Serdecznie zapraszam do korzystania z usług radcy prawnego, któremu nie trzeba „tłumaczyć”.