Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie www.kancelaria-brzozowska.pl

 • I

Definicje

1.Serwis – strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi serwis, działający w domenie www.kancelaria-brzozowska.pl

2.Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu.

3.Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia.

4.Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.

5.Usługodawca – radca prawny Katarzyna Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska pod adresem: ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1141, NIP: 7542790373, REGON 161600488, tel. + 48 666 077 445, email: kb@kancelaria-brzozowska.pl.

 1. Administrator danych osobowych – radca prawny Katarzyna Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska pod adresem: ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1141, NIP: 7542790373, REGON 161600488, tel. + 48 666 077 445, email: kb@kancelaria-brzozowska.pl.

7.RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • II

Informacje ogólne

1.Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” dotyczy serwisu, którego operatorem i administratorem danych osobowych jest radca prawny Katarzyna Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska pod adresem: ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1141, NIP: 7542790373, REGON 161600488, tel. + 48 666 077 445, email: kb@kancelaria-brzozowska.pl.

2.Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu.

3.Zasady polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies”, które są określone poniżej dotyczą tylko Serwisu, nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze stron Serwisu. Po opuszczeniu strony www.kancelaria-brzozowska.pl prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.

4.Korzystając ze strony serwisu w pełni akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies”, które prezentujemy poniżej. W przypadku braku akceptacji polityki prywatności powinni Państwo opuścić serwis.

 • III

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników

1.Dane osobowe podawane przy korzystaniu z Formularza zamówienia w serwisie są chronione obowiązującymi przepisami. .

 1. Cele przetwarzania danych wskazano poniżej:
 2. wycena usługi
 3. wykonanie usługi
 4. rozpatrzenie reklamacji
 5. kontakt telefoniczny, w tym przesyłanie wiadomości SMS
 6. wystawienie faktury, w tym inne obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego
 7. kwestie związane z roszczeniami w stosunku do i klientów
 8. gromadzenie zleconych wycen
 9. prowadzenia archiwum
 10. wykorzystania ciasteczek („cookies”)
 11. wykonywania obowiązków administratora strony internetowej serwisu
 12. prowadzenia analizy aktywności klienta na stronie internetowej
 13. W celu wyceny usługi administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności, które zmierzają do zawarcia umowy. Podanie nazwiska nie jest konieczne do dokonania wyceny. W przypadku podania nazwiska podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.
 14. W celu wykonania usługi administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, , a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności, które zmierzają do zawarcia umowy. Podanie nazwiska nie jest konieczne do wykonania usługi. W przypadku podania nazwiska podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.
 15. W celu rozpatrzenia reklamacji administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, , a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności, które zmierzają do zawarcia umowy. Podanie nazwiska nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku podania nazwiska podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.
 16. W celu nawiązania kontaktu telefonicznego, w tym przesłania wiadomości SMS administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.
 17. W celu wystawienia faktury, w tym w celu wywiązania się z innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej, Numer identyfikacji podatkowej (NIP), ewentualnie numer REGON oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach, kiedy jest ono konieczne do wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków nałożonych na niego przez przepisy obowiązującego prawa.

8.W celu regulacji kwestii związanych z roszczeniami w stosunku do klientów i roszczeniami klientów, administrator przetwarza dane osobowe klientów. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

9.W celu gromadzenie zleconych wycen (a nie opłaconych) przez czas wskazany w regulaminie serwisu, administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku z treści regulaminu serwisu wynika, że celem uniknięcia ponownej wyceny, klient we wskazanym ściśle okresie czasu ma prawo opłacić zapytanie powołując się na nadany numer zapytania. Przypomnieć należy, że podanie nazwiska nie jest konieczne do dokonania wyceny. W przypadku podania nazwiska podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.

10.W celu prowadzenia archiwum  administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, a w niektórych przypadkach nazwisko, telefon, email oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku administrator – w zależności od celu przetwarzania – przez stosowny okres czasu przetwarza dane osobowe klienta. Przypomnieć należy, że podanie nazwiska nie jest konieczne do dokonania wyceny. W przypadku podania nazwiska podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a uzupełniając formularz w tym zakresie lub wskazując je w późniejszym czasie.

11.Prowadząc stronę internetową administrator wykorzystuje ciasteczka („cookies”) i w związku z tym przetwarza dane opisane szczegółowo poniżej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a klikając zgodę na dobrowolne przetwarzanie tych danych przy pierwszym wejściu na stronę serwisu.

12.Wykonując obowiązki administratora strony internetowej serwisu administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe takie jak adres IP, datę i czas wskazany na serwerze, informacje o stosowanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym. Wskazane dane osobowe są zapisywane automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej serwisu. Bez gromadzenia tych danych osobowych administrator nie ma możliwości administrowania danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku uzasadnionym interesem administratora jest administrowanie strony internetowej.

 1. Administrator prowadzi analizę aktywności klienta na stronie internetowej i przetwarza takie dane jak datę i godzinę odwiedzin strony internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, wybrany język, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, w szczególności te zawierające artykuły . Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Cytowany przepis pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku uzasadnionym interesem administratora jest administrowanie strony internetowej i analiza aktywności klientów na stronie internetowej.

14.Administrator może zostać zobligowana do udostępnienia danych osobowych  na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

15.Jedynie za dobrowolną i wyraźną zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

 • IV

Dostęp do danych osobowych i ich korekta

1.Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma do tego prawo, ma także możliwość wglądu do nich, ich poprawiania, ich usunięcia lub nie korzystania z serwisu.

2.W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź w przypadku wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych widniejących na stronie www.kancelaria-brzozowska.pl.

 • V

Prawa autorskie i prawa pokrewne

1.W Serwisie znajdują się treści przygotowywane z najwyższą starannością, jednak administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystywanie, a osoby z nich korzystające robią to na własną odpowiedzialność.

2.Znajdujące się w serwisie treści, znaki graficzne (w tym logo), nazwy i zdjęcia są własnością usługodawcy i podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)

 • VI

Pliki „cookies”

1.Serwis używa plików „cookies” (potocznie zwane „ciasteczkami”). Informację na temat „cookies” klient otrzymuje przy pierwszej wizycie na stronie internetowej i jest proszony o wyrażenie zgody na ich użycie. Uzyskuje także informację, że w przypadku kiedy nie życzy sobie, aby podczas odwiedzania przez niego strony internetowej wykorzystywane były pliki „cookies”, może stosownie do tego życzenia zmienić w przeglądarce ustawienia i postępować zgodnie z instrukcjami. Ustawienia można dowolnie modyfikować i zmieniać w dowolnej chwili. Jednak należy mieć na uwadze, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików „cookies” może spowodować, że powstaną istotne utrudnienia w korzystaniu ze strony.

2.Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację.

3.Termin pliki „cookies” został tutaj użyty w odniesieniu do plików „cookies” i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

4.Pliki „cookies” są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowej. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.

5.Pliki „cookies” używane w serwisie są bezpieczne, nie przechowują danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie Użytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.

6.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

7.Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8.Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

9.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10.Serwis używa również plików „cookies” osób trzecich: pliki przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera Serwisu. Partnerami Serwisu są:

a.Google Analytics – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

11.Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania serwisu i dopasowywaniu do Państwa oczekiwań.

13.Użytkownik korzystający z serwisu może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki „cookies” na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć pliki „cookies” należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej – instrukcję blokady lub usunięcia plików „cookies” znajdują się w pliku/menu pomocy. Zablokowanie plików „cookies” lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.

14.Niniejsza polityka plików „cookies” może ulec zmianie na wskutek zmian funkcjonalności Serwisu lub zmian w sposobie obsługi plików „cookies” osób trzecich.

 • VII

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.W sytuacji kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas istnieje możliwość wycofania tejże zgody w każdej chwili.

2.Aby zgodę wycofać należy skontaktować się z administratorem za pomocą emaila kb@kancelaria-brzozowska.pl, telefonicznie lub korespondencyjnie.

 1. Cofnięcie zgody odbywa się ze skutkiem na przyszłość i nie czyni ich dotychczasowe przetwarzanie nielegalnym.
 • VIII

Istotne zasady dotyczące przekazywania danych osobowych

1.Ujawnianie, podawanie i udostępnianie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Niemniej jednak w niektórych przypadkach ich podanie jest konieczne do skorzystania z usług proponowanych na stronie internetowej.

2.Wskazanie imienia i adresu email jest nieodzowne do zawarcia i wykonania umowy poprzez stronę internetową.

3.W celu wystawienia i przesłania faktury za usługę, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych przepisami obowiązującego prawa (w szczególności prawa podatkowego).

4.Aby mieć możliwość kontaktu telefonicznego lub SMS-owego konieczne jest podanie numeru telefonu.

 • IX

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Istotne jest, ze nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności nie dokonujemy tego w oparciu o profilowanie. Zapytanie kierowane poprzez formularz kontaktowy nie jest oceniane przez system informatyczny. Każde zapytanie podlega indywidualnej wycenie przez administratora.

 • X

Informacje dotyczące odbiorców

1.W działalności wykorzystywane są inne podmioty. Konsekwencją tego jest konieczność przekazywania danych osobowych. W związku z korzystaniem z usług tychże innych podmiotów istnieje konieczność przekazania danych osobowych w celach dla których z nimi współpracujemy. Przekazywanie odbywa się w oparciu o stosowną umowę i dotyczy w szczególności biura rachunkowego, hostingu, podmiotom realizującym szybkie płatności przez internet, ubezpieczycielowi, profesjonalnym prawnikom, którzy mogą współpracować, podmiotom publicznym upoważnionych z mocy prawa do uzyskania dostępu do tychże danych. Każdorazowo takie przekazanie podlega analizie.

 • XI

Przekazywanie danych do państw trzecich

Kancelaria korzysta z usług oraz technologii np. Microsoftu i Google. Firmy te mogą mieć siedziby poza Unią Europejską i w świetle RODO są traktowane jako państwa trzecie. Dlatego administrator danych osobowych musi ustalić podstawę prawną przekazywania danych do państw trzecich. Ochronę zapewniają jednak program Privacy Shields (szczegóły: https://www.privacyshield.gov/welcome) dlatego dane osobowe przekazywane są ewentualnie jedynie do podmiotów działających na terenie Stanów Zjednoczonych i to do takich, które przystąpiły do w/w programu. Jako, że gwarantują one, że będą przestrzegać wysokich standardów przy ochronie danych osobowych, korzystanie z proponowanych przez nie usług, czy technologii jest zgodne z prawem.

 • XII

Okres przetwarzania danych osobowych

1.Dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Po upływie tego czasu przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

2.Jezeli nie ma potrzeby dokonywania operacji na danych osobowych, podlegają one wówczas pseudonimizacji.

3.Okresy przetwarzania danych osobowych są różne – w zależności od celu ich gromadzenia. Uzasadnionym interesem administratora jest, aby okres początku biegu okresu liczony był każdorazowo od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w którym dane przekazano administratorowi.

a.Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzane są przez okres jej trwania.

b.Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi roszczeń (w zależności czy umowa zawarta B2B czy B2C) przetwarzane są przez 3 lub 10 lat.

c.Dane osobowe przetwarzane w związku z dokonaną wyceną, która nie doprowadziła do bezpośredniego zawarcia umowy przetwarzane są przez okres 3 miesięcy.

 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przepisami obowiązującego prawa podatkowego przetwarzane są przez okres 5 lat.

e.Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody – jednak nie więcej niż 5 lat, chyba że zastosowanie znajdzie dłuższy termin.

f.Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane są do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu w jakim powierzono ich przetwarzanie.

g.Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem strony internetowej (w szczególności administrowanie, obsługa „cookies”) przetwarzane są jedynie w okresie ich przydatności – maksymalnie do 3 lat.

 • XIII

Uprawnienia związane z przetwarzanymi danymi

1.Każdy ma prawo domagać się dostępu do swoich danych osobowych.

2.Każdy ma prawo domagać się sprostowania swoich danych osobowych.

3.Każdy ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych, w tym także do prawa do zapomnienia.

4.Każdy ma prawo domagać się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

5.Każdy ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Jednak należy pamiętać, że w niektórych przypadkach mogą istnieć uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania.

6.Każdy ma prawo domagać się przenoszenia swoich danych osobowych.

7.Każdy przypadek korzystania z w/w uprawnień jest traktowany bardzo poważnie i będzie wymagał od administratora indywidualnego podejścia – z poszanowaniem praw wynikających z przepisów dot. ochrony danych osobowych.

8.Celem skorzystania z uprawnień wymienionych w punktach powyżej należy skontaktować się z administratorem poprzez email kb@kancelaria-brzozowska.pl, telefonicznie lub korespondencyjnie.

 • XIV

Skarga do PUODO

Przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku, jeżeli zachodzi podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • XV

Uwagi końcowe

1.Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” reguluje przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych powierzanych nam przez samych Użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych.

2.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników odwiedzających Serwis. Serwis został przygotowany w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.

3.Administrator zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych, jak i unijnych dotyczących ochrony danych osobowych obejmujących gromadzenie i wykorzystywanie tychże danych, jak również przestrzegania niniejszych polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies”.

4.Administrator zarządzający serwisem zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” będą publikowane w serwisie bez konieczności indywidualnego informowania osób.

5.W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania „cookies” zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zarówno krajowego, jak i unijnego – w szczególności te, dotyczące ochrony danych osobowych.

6.Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania „cookies” obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i zastępuje dotychczasową politykę prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie www.kancelaria-brzozowska.pl.