rodzina
Temat, który interesuje wiele osób w dobie aktywności zawodowej poza granicami naszego kraju to koordynacja dotycząca świadczeń Kindergeld i 500 +. Wiele pracowników przemieszcza się pomiędzy krajami UE pozostawiając swoje rodziny w Polsce. Wówczas współmałżonkowie podejmują się lub nie aktywności zawodowej w Polsce – albo pobierają inne świadczenia, Wiele osób niestety może nie pobierać należnych […]
Czytaj więcej
odprawa wypowiedzenie praca
Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu za okres niezdolności do pracy za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych, w którym przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, w którym jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania […]
Czytaj więcej
decyzja ZUS - odwołanie
Okres zasiłkowy to okres w którym ubezpieczonemu będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres 182 dni lub 270 dni – w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  lub przypada w trakcie ciąży. Za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje […]
Czytaj więcej
ZUS
Wynagrodzenie chorobowe i okres wyczekiwania to istotne kwestie mające wpływ na prawo do zasiłku. Pracownik, wykonujący pracę nakładczą albo odbywający służbę zastępczą, to za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a jeżeli ukończył 50 rok życia – łącznie do 14 dni), przysługuje mu prawo do wynagrodzenia na […]
Czytaj więcej
studentka prawa
Prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Jest to tak zwany okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany i jego długość zależy od charakteru ubezpieczenia, któremu podlega w danej chwili konkretna osoba. Jeżeli ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo to prawo do zasiłku nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Z kolei jeżeli […]
Czytaj więcej
upadłość konsumencka
Ubezpieczony po tym jak okaże się niezdolnym do pracy, liczy na to że otrzyma zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego ubezpieczonemu – co do zasady – przysługuje zasiłek chorobowy. Należy pamiętać o dopełnieniu formalności. Co ważne, roszczenie ubezpieczonego o wypłatę zasiłku przedawnia się. Roszczenie to przedawnia się  po upływie 6 miesięcy […]
Czytaj więcej
ZUS
Z tematem “podział środków na subkoncie i OFE” w ZUS i tym co się dzieje ze środkami tam zgromadzonymi nierozerwanie jest związane dziedziczenie i rozwód. Konto ubezpieczonego jest prowadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jest to część konta ubezpieczonego. Prowadzone jest dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych, czyli tzw. OFE, oraz dla osób, […]
Czytaj więcej
ZUS
Tematyka dotycząca ubezpieczeń społecznych jest – prędzej czy póżniej – bliska każdemu z nas. Czym jest subkonto w ZUS? Ostatnio coraz częściej nasi klienci pytają o to czym jest subkonto w ZUS i co się dzieje ze środkami tam zgromadzonymi w różnych sytuacjach życiowych. Informacje na temat subkonta docierają do naszych klientów z różnych źródeł […]
Czytaj więcej
ZUS
Czym jest zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS  lub KRUS i kto może go zgłosić? Czy może wpłynąć na decyzję w sprawie renty lub świadczenia rehabilitacyjnego? Konsekwencją złożenia wniosku o rentę lub świadczenie rehabilitacyjne jest wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS. Od orzeczenia przysługuje sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS (lub odwołanie do komisji […]
Czytaj więcej
ubezpieczenia
Do naszej kancelarii często zgłaszają się klienci, którzy odebrali korespondencję z niemieckiej kasy chorych (Krankenkasse), w której to korespondencji niemiecka instytucja domaga się od nich kilku tysięcy Euro należnych (ich zdaniem) składek na ubezpieczenie. Kwoty często są zawrotne i nasi klienci nie dysponują taką kwotą, aby ją spłacić. Poza tym – ich zdaniem – niemiecka […]
Czytaj więcej
Prawnik Opole - Kancelaria Katarzyna Brzozowska
Szanowni Państwo, od teraz przyjmujemy klientów w lokalu numer 125 na parterze biurowca przy ulicy Sosnkowskiego 40-42 w Opolu, wejście obok Poczty Polskiej, serdecznie zapraszamy radca prawny i mediator Katarzyna Brzozowska. (budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu – Osiedle im. Armii Krajowej – dawny ZWM) Można do nas dotrzeć korzystając z komunikacji miejskiej (przystanek Sosnkowskiego – […]
Czytaj więcej
kredyt hipoteczny
Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które pozwala na sfinansowanie zakupu lub remontu nieruchomości. Dla wielu osób jest to największy wydatek w życiu. Dlatego przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu hipotecznego warto dokładnie poznać temat i dowiedzieć się, na co zwracać uwagę przy wyborze produktu. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kredytów hipotecznych. Kredyt hipoteczny – […]
Czytaj więcej
certyfikat mediatora sądowego
Informujemy, że decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 21 października 2020 r. Katarzyna Brzozowska została wpisana na listę stałych mediatorów sądowych. Zapraszamy na mediacje!
Czytaj więcej
ubezpieczenie samochodu
Każdy kierowca musi mieć wykupione ubezpieczenie OC. Nie ma znaczenia, czy jeździ on samochodem codziennie, czy pojazd stoi przez całą dobę w garażu. Kluczową kwestią w przypadku polisy OC jest to, aby zachować jej ciągłość. Zapewnia ona ochronę przed skutkami odpowiedzialności cywilnej. Można liczyć na uzyskanie odszkodowania w razie wypadku. Koszty związane z naprawą uszkodzonego […]
Czytaj więcej
ubezpieczenia
Broker ubezpieczeniowy nie jest tym samym, co agent ubezpieczeniowy. Pomimo wielu podobieństw trzeba mieć na uwadze również pewne różnice w przypadku obu tych zawodów. Broker to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, który zajmuje się interesami swojego klienta. Z kolei agent ubezpieczeniowy pełni rolę przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego i ma na celu sprzedaż jego produktów. Reprezentuje on również klientów. […]
Czytaj więcej
studentka prawa
Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora poszukuje studenta lub studentki prawa lub administracji w celu nawiązania współpracy. Zainteresowanych proszę o wiadomość na kb@kancelaria-brzozowska.pl
Czytaj więcej
biznes konkurencja
O ile zakaz konkurencji w relacjach z pracownikami jest dobrze uregulowany, to inaczej wygląda to w odniesieniu do zakazu konkurencji w umowie cywilnoprawnej, jaką jest umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy jakakolwiek inna umowa o świadczenie usług. Taki zakaz konkurencji jest dopuszczalny na podstawie zasady swobody umów. Zgodnie z tą zasadą strony zawierające umowę mogą […]
Czytaj więcej
niemcy-ubezpieczenie-spoleczne
Nasi klienci często zwracają się do nas w sytuacji, kiedy polski lub niemiecki organ rentowy odmówi im prawa do świadczenia – czy to do renty z tytułu niezdolności do pracy, czy emerytury z uwagi na to, że nie legitymują się wystarczającym stażem pracy. Czasami udaje nam się pomóc i nie jest to wcale trudne. Mamy […]
Czytaj więcej
covidowe-klamstwa
Covidowe kłamstwa…brzmi jak tytuł interesującego kryminału? Nie, proszę Państwa, to motyw przewodni precedensowego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie w prawie pracowniczej! Pracownik walczył przed sądem o odszkodowanie za niezgodne z prawem, jak twierdził, zwolnienie dyscyplinarne. W pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Bartoszycach wyrokiem z dnia 27 października 2020 r. oddalił jego powództwo bo uznał, że […]
Czytaj więcej
mediator
Szalenie miło nam Państwa poinformować, że rozpoczynamy ogólnopolski projekt polegający na zdalnym rozwiązywaniu sporów. Pandemia wirusa COVID-19 wpływa nie tylko na gospodarkę, ale także na funkcjonowanie sądów i możliwość prowadzenia postępowań sądowych, co bezpośrednio przekłada się na praktykę profesjonalnych pełnomocników. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację rozpoczynamy ogólnopolski projekt sądowych i pozasądowych mediacji online. Przygotowania do […]
Czytaj więcej