covidowe-klamstwa

Covidowe kłamstwa…brzmi jak tytuł interesującego kryminału? Nie, proszę Państwa, to motyw przewodni precedensowego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie w prawie pracowniczej!

Pracownik walczył przed sądem o odszkodowanie za niezgodne z prawem, jak twierdził, zwolnienie dyscyplinarne.

W pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Bartoszycach wyrokiem z dnia 27 października 2020 r. oddalił jego powództwo bo uznał, że powód swoim zachowaniem wobec pracodawcy dokonał ciężkiego naruszenia podstawowego obowiązku pracowniczego, bowiem kilkakrotnie świadomie kłamał twierdząc, że w ogóle nie wyjeżdżał poza granice kraju. W ocenie Sądu Rejonowego, to naruszenie jest tym bardziej rażące, że kłamstwo dotyczyło istotnej okoliczności mającej bezpośredni wpływ na zdrowie i życie wszystkich pracowników oraz uniemożliwiło podjęcia jakichkolwiek czynności związanych z nałożeniem na pracodawcę obowiązków zapewnienia pracującym pracownikom bezpieczeństwa w dobie rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Powód wniósł apelację od tego rozstrzygnięcia.

W drugiej instancji Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 29 stycznia 2021 r. oddalił apelację powoda. Tym samym sąd odwoławczy w pełni podzielił argumentację wyrażoną w uzasadnieniu pisemnym orzeczenia wydanego w tej sprawie przez sąd I instancji.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.


Mediacja online w dobie COVID-19 Niemiecki system ubezpieczenia społecznego