studentka prawa

Prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Jest to tak zwany okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany i jego długość zależy od charakteru ubezpieczenia, któremu podlega w danej chwili konkretna osoba.

Jeżeli ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo to prawo do zasiłku nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Z kolei jeżeli podlega on ubezpieczeniu dobrowolnie – prawo do zasiłku nabywa on po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy.

Do okresu wyczekiwania zalicza się okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, który przysługiwał w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego a także okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania przysługuje natomiast, jeśli ubezpieczony jest (1) absolwentem szkoły lub uczelni lub osobą, która zakończyła kształcenie szkole doktorskiej i zostałeś objęty ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii – od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji – od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki) albo zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej, (2) ubezpieczony, a Twoja niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, (3) ubezpieczony obowiązkowo i  masz  co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, (4) posłem albo senatorem i przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji, albo funkcjonariuszem Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak widać już na wstępnym etapie może dojść do problemów będących wynikiem błędu lub zaniechania – nawet niezawinionego przez ubezpieczonego. W konsekwencji osoba ubezpieczona- z różnych względów – może nie mieć prawa do zasiłku chorobowego. Dlatego w przypadku wątpliwości w temacie prawo do zasiłku chorobowego zachęcam do kontaktu!

#zasiłek, #zasilekchorobowy, #zus, #brakzasilku, #wyplatazasilku, #prawodozasilku, #uprawnienidozasilku, #wniosekozasilek, #odwolaniezus, #mecenasbrzozowska, #kancelariabrzozowska, #opole


Wniosek o zasiłek chorobowy Wynagrodzenie chorobowe i okres wyczekiwania