odprawa wypowiedzenie praca
Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu za okres niezdolności do pracy za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych, w którym przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, w którym jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania […]
Czytaj więcej
decyzja ZUS - odwołanie
Okres zasiłkowy to okres w którym ubezpieczonemu będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres 182 dni lub 270 dni – w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  lub przypada w trakcie ciąży. Za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje […]
Czytaj więcej
ZUS
Wynagrodzenie chorobowe i okres wyczekiwania to istotne kwestie mające wpływ na prawo do zasiłku. Pracownik, wykonujący pracę nakładczą albo odbywający służbę zastępczą, to za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a jeżeli ukończył 50 rok życia – łącznie do 14 dni), przysługuje mu prawo do wynagrodzenia na […]
Czytaj więcej
studentka prawa
Prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Jest to tak zwany okres wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany i jego długość zależy od charakteru ubezpieczenia, któremu podlega w danej chwili konkretna osoba. Jeżeli ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo to prawo do zasiłku nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Z kolei jeżeli […]
Czytaj więcej
upadłość konsumencka
Ubezpieczony po tym jak okaże się niezdolnym do pracy, liczy na to że otrzyma zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego ubezpieczonemu – co do zasady – przysługuje zasiłek chorobowy. Należy pamiętać o dopełnieniu formalności. Co ważne, roszczenie ubezpieczonego o wypłatę zasiłku przedawnia się. Roszczenie to przedawnia się  po upływie 6 miesięcy […]
Czytaj więcej
ZUS
Z tematem “podział środków na subkoncie i OFE” w ZUS i tym co się dzieje ze środkami tam zgromadzonymi nierozerwanie jest związane dziedziczenie i rozwód. Konto ubezpieczonego jest prowadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jest to część konta ubezpieczonego. Prowadzone jest dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych, czyli tzw. OFE, oraz dla osób, […]
Czytaj więcej
ZUS
Tematyka dotycząca ubezpieczeń społecznych jest – prędzej czy póżniej – bliska każdemu z nas. Czym jest subkonto w ZUS? Ostatnio coraz częściej nasi klienci pytają o to czym jest subkonto w ZUS i co się dzieje ze środkami tam zgromadzonymi w różnych sytuacjach życiowych. Informacje na temat subkonta docierają do naszych klientów z różnych źródeł […]
Czytaj więcej
decyzja ZUS - odwołanie
Prezes ZUS może w wyjątkowych przypadkach przyznać świadczenie w drodze wyjątku. Wnioskodawca jednak musi spełnić określone warunki. Warunki te musi spełnić łącznie. Pomimo, że decyzja jest uznaniowa, to decyzję Prezesa ZUS w tym zakresie kontroluje sąd administracyjny, a to wyklucza jednak całkowita swobodę w przyznawaniu świadczenia. Uzyskać świadczenie może wnioskodawca, który: Jest/był ubezpieczony lub jest […]
Czytaj więcej
ZUS
Nowe przepisy dot. opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r. Nowe przepisy dotyczą osób, które prowadzą firmę i nie osiągają wysokich przychodów.  Od 1 stycznia 2019 r. będą mogli oni opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od wysokości tychże przychodów. […]
Czytaj więcej
ZUS
W dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Polską a Ukrainą. Podpisana została ona w dniu 18 maja 2012 r. w Warszawie. Od tego dnia ZUS rozpoczął realizację Umowy w zakresie m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Należy pamiętać, że w/w umowa ułatwia uzyskanie polskich i ukraińskich emerytur oraz rent osobom, które […]
Czytaj więcej
zwolnienie lekarskie przez internet
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogły być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Przypominamy, że od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie są wystawiane tylko elektronicznie! Zaletą wprowadzenia takiego rozwiązania jest, że lekarz sprawnie wystawi e-ZLA. Pacjent natomiast  nie musi […]
Czytaj więcej
poświadczenie życia i zamieszkania emeryta i rencisty
Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty – czy muszę je składać do ZUS? Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca uprawnionym poza granicami Polski ponad 40 tysięcy świadczeń emerytalnych. Z kolei raz do roku ów emeryci muszą z kolei odesłać do ZUS urzędowe potwierdzenie z miejsca zamieszkania tj. druku – Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta […]
Czytaj więcej
decyzja ZUS - odwołanie
Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez ZUS lub KRUS, choćby w małej jej części, można złożyć od takiej decyzji odwołanie do sądu – do wydziału w którym rozpatrywane są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Z tego tytułu wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat sądowych. Odwołanie od decyzji ZUS, KRUS Odwołanie należy złożyć w ciągu […]
Czytaj więcej