Reprezentacja i odwołania ZUS

Pomoc prawna świadczona z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in.:

  • porady i reprezentację w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych (reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i przed sądami) w sprawach o m.in. prawo do renty, emerytury i innych świadczeń, wypłacanych także przez instytucje rentowo-emerytalne innych państw np.  Rentenvericherungsanstalt (Niemcy).

Potrzebujesz profesjonalnego reprezentanta przed ZUS w Opolu, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną.