Pomoc prawna świadczona z zakresu prawa pracy obejmuje m.in.:

  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • postępowania w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy,
  • opiniowanie umów o pracę.