Kancelaria świadczy pomoc w zrozumieniu zarzutów sformułowanych przez organy Państw niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz w wypełnianiu wniosków i uzyskiwaniu świadczeń z elementem transgranicznym.

Wsparcie można uzyskać przy:

  • grzywnach,
  • mandatach otrzymanych za wykroczenia popełniane za granicą,
  • składaniu wniosków o przyznanie świadczeń.