ZUS

Tematyka dotycząca ubezpieczeń społecznych jest – prędzej czy póżniej – bliska każdemu z nas. Czym jest subkonto w ZUS? Ostatnio coraz częściej nasi klienci pytają o to czym jest subkonto w ZUS i co się dzieje ze środkami tam zgromadzonymi w różnych sytuacjach życiowych.

Informacje na temat subkonta docierają do naszych klientów z różnych źródeł i w różnych okolicznościach. Najczęściej jednak budzą duże emocje, ponieważ jest to temat związany z finansami.

Podział środków lub wypłata środków z subkonta wiąże się z dwoma mocno stresującymi okresami w życiu każdego człowieka. W przypadku rozwodu i podziału majątku oraz w przypadku osoby nam bliskiej.

Konto ubezpieczonego jest prowadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli w ZUS.

Krótko mówiąc, subkonto w ZUS to część konta ubezpieczonego.

Na początku należy ustalić dla kogo subkonto jest prowadzone. Należy ustalić czy dla nas lub osoby nam bliskiej ZUS prowadzi subkonto. Jeżeli tej informacji nie możemy uzyskać od danej osoby, konieczna będzie wizyta w oddziale ZUS. Jednak pamiętajmy, że informacji na temat innej osoby Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzieli tylko osobie umocowanej lub upoważnionej do uzyskania danej informacji.

Poniżej wskażę dla kogo prowadzone jest subkonto w ZUS.

Konto prowadzone jest dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych, czyli tzw. OFE, oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. 

Wskażę także co stanie się ze środkami zgromadzonymi na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Środki na subkoncie to środki, które podlegają podziałowi w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej, lub śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto.

Reasumując, w przypadku zaistnienia powyższej opisanych okoliczności, środki zgromadzone na subkoncie zostaną przekazane osobom uprawnionym do ich odbioru.

Jeżeli temat czym jest subkonto w ZUS Państwa zainteresował prosimy o kontakt. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szeroko pojętych ubezpieczeń społecznych, prawem rodzinnym oraz spadkowym od wielu lat. Chętnie służymy poradą i udzielimy niezbędnych informacji.

#subkonto #zus #OFE #wyplatazsubkonta #podzialmajatku #spadek #upowaznienie #opole #radcaprawny #subkontowzus


Zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS Podział środków na subkoncie i OFE