ZUS

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Polską a Ukrainą. Podpisana została ona w dniu 18 maja 2012 r. w Warszawie.

Od tego dnia ZUS rozpoczął realizację Umowy w zakresie m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Należy pamiętać, że w/w umowa ułatwia uzyskanie polskich i ukraińskich emerytur oraz rent osobom, które pracowały w obu państwach.

Kogo dotyczy w/w umowa?

Dotyczy ona osób, które:

  • podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, w szczególności gdy były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek,
  • podlegały ubezpieczeniom w jednym państwie, a mieszkają w drugim,
  • członków rodziny ubiegających się o rentę rodzinną po wyżej wymienionych osobach.

Wskazujemy, że rozpatrywaniem wniosków o emerytur czy renty z ZUS dla osób zamieszkałych na Ukrainie oraz osób, które mają polskie i ukraińskie okresy ubezpieczenia zajmuje się:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

adres: ul. Piłsudskiego 12

35 – 075 Rzeszów.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.


ZUS
Elektroniczne zwolnienia lekarskie – e-ZLA od 1 grudnia 2018 r. E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja