zwolnienie lekarskie przez internet

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogły być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r.

Przypominamy, że od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie są wystawiane tylko elektronicznie!

Zaletą wprowadzenia takiego rozwiązania jest, że lekarz sprawnie wystawi e-ZLA. Pacjent natomiast  nie musi go przekazywać do ZUS ani przechowywać jego papierowych kopii. Lekarz do wystawiania e-ZLA może też upoważnić asystenta medycznego.

Z kolei pracodawca natychmiast się dowie, że jego pracownik jest na zwolnieniu lekarskim.

Natomiast pacjent może spokojnie wracać do zdrowia. Nie musi już pamiętać, żeby dostarczyć zwolnienie do pracodawcy.

Oczywiście istnieją jednak wyjątki od tej reguły.

Podstawę prawną uregulowań znajdziemy w ustawie z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1128)., art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372) oraz ustawie z dnia 13 września 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1925).

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.


Ochrona danych a sprzedaż w internecie Umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym a uprawnienia emerytalno – rentowe z ZUS