ZUS

Nowe przepisy dot. opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

Nowe przepisy dotyczą osób, które prowadzą firmę i nie osiągają wysokich przychodów.  Od 1 stycznia 2019 r. będą mogli oni opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od wysokości tychże przychodów.

Jednak warunki, które należy spełnić aby skorzystać z dobrodziejstwa nowych przepisów są ściśle określone.

I tak, aby skorzystać w danym roku z tzw. „małego ZUS-u” należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, a przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona ona była przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego  w grudniu poprzedniego roku.

To jednak bardzo ogólne zasady i każdy przypadek musi zostać rozpatrzony indywidualnie.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.


E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja Świadczenie w drodze wyjątku