ubezpieczenia

Broker ubezpieczeniowy nie jest tym samym, co agent ubezpieczeniowy. Pomimo wielu podobieństw trzeba mieć na uwadze również pewne różnice w przypadku obu tych zawodów. Broker to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, który zajmuje się interesami swojego klienta. Z kolei agent ubezpieczeniowy pełni rolę przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego i ma na celu sprzedaż jego produktów. Reprezentuje on również klientów.

Czym różni się broker ubezpieczeniowy od agenta ubezpieczeniowego?

Podstawa prawna Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1154 – ISAP jasno rozróżnia działalność agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych. Agenci ubezpieczeniowi mogą prowadzić działalność pod warunkiem, że podpiszą umowę z zakładem ubezpieczeń. Znajdują się w niej zapisy dotyczące celów sprzedażowych, które dany agent musi spełnić, w przeciwnym razie zostanie ona wypowiedziana. Z kolei brokerzy ubezpieczeniowi nie są powiązani z zakładami ubezpieczeń ani z agentami ubezpieczeniowymi. Działają oni na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta. Broker to niezależny reprezentant interesów swoich klientów, którzy są zainteresowani podpisaniem polisy ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy musi spełnić szereg wymogów, aby uzyskać pozwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Niezbędne staje się również wykupienie polisy OC przez brokera. Agent ubezpieczeniowy odpowiada przed zakładem ubezpieczeń (broker przed klientem).

Agenci ubezpieczeniowi bazują na wewnętrznych systemach zakładów ubezpieczeń podczas obsługiwania klientów. Wszystko przebiega bardzo szybko, wystarczy wprowadzić dane do systemu, a wygeneruje on ofertę ubezpieczenia i obliczy składkę. Klient otrzyma gotową polisę do podpisania, następnie będzie musiał ją opłacić. Jeśli komuś zależy na indywidualnym podejściu i stworzeniu oferty idealnie dopasowanej do swoich potrzeb, to powinien skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego. Sporządza on dokładną analizę i kieruje konkretne zapytania do poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Jego celem jest znalezienie oferty jak najbardziej zgodnej z oczekiwaniami przedstawionymi przez klienta. Broker zajmuje się także porównywaniem ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Klient uzyskuje rekomendację brokerską wraz ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty.


Poszukujemy studenta lub studentki prawa lub administracji w celu nawiązania współpracy Brak ubezpieczenia OC samochodu - konsekwencje prawne