ubezpieczenie samochodu

Każdy kierowca musi mieć wykupione ubezpieczenie OC. Nie ma znaczenia, czy jeździ on samochodem codziennie, czy pojazd stoi przez całą dobę w garażu. Kluczową kwestią w przypadku polisy OC jest to, aby zachować jej ciągłość. Zapewnia ona ochronę przed skutkami odpowiedzialności cywilnej. Można liczyć na uzyskanie odszkodowania w razie wypadku. Koszty związane z naprawą uszkodzonego pojazdu lub poniesionych obrażeń pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe. Brak ważnej polisy OC wiąże się niestety z szeregiem negatywnych konsekwencji.

Przerwa w ubezpieczeniu samochodowym wiąże się z nałożeniem kary

Za brak ubezpieczenia OC trzeba niestety zapłacić karę, nawet jeśli przerwanie polisy wynosi tylko jeden dzień. Każdy zarejestrowany samochód musi mieć ważne ubezpieczenie. Obecnie dużym udogodnieniem jest automatyczne przedłużanie umowy przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zmniejsza się ryzyko nałożenia kary finansowej w przypadku zapomnienia o ciągłości OC. Policja podczas kontroli drogowej sprawdza ważność polisy ubezpieczeniowej. Jeśli ktoś jej nie ma lub okaże się one nieważna, to zostanie wystawiony mandat. Niestety na tym problemy się nie skończą. Będzie to dopiero początek negatywnych konsekwencji. Nie wolno jeździć bez ubezpieczenia OC, dlatego auto zostanie odholowane na parking depozytowy. Oczywiście służby skontaktują się także z ubezpieczeniowym funduszem gwarancyjnym. Aktywność polisy ubezpieczeniowej mogą skontrolować organy celne, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, inspekcja ochrony środowiska i inne organy mające uprawnienia do kontrolowania ruchu drogowego.

Jaka kara za brak OC?

Firmy ubezpieczeniowe przekazują dane o polisach ubezpieczeniowych swoich klientów. Jeśli ktoś ma nieważne ubezpieczenie OC, to może zainteresować się nim organ odpowiedzialny za rejestrację pojazdów i nawet ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Zostanie wszczęta procedura mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Brak polisy OC jest traktowane jako wykroczenie. Konieczne stanie się zapłacenia kary ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu. Im dłużej ktoś nie ma polisy OC, tym czeka na niego dotkliwsza kara. W przypadku samochodów osobowych przerwa w ubezpieczeniu do trzech dni wiąże się z koniecznością zapłacenia 1400 zł. Od 4 do 14 dni będzie to 3490 zł. Z kolei brak ciągłości ubezpieczenia trwające powyżej 14 dni to niestety aż 6980 zł. Na kierowców samochodów ciężarowych jest nakładana kara o wysokości 2090 zł. Od 4 do 14 dni będzie to 5240 zł. Powyżej 14 dni trzeba zapłacić aż 10470 zł. Warto też od razu podkreślić, że kary za brak OC będą jeszcze wyższe. Wzrosną one proporcjonalnie do wynagrodzenia za pracę.


Broker ubezpieczeniowy, czym różni się od agenta ubezpieczeniowego? Mediacje - komunikat