biznes konkurencja

O ile zakaz konkurencji w relacjach z pracownikami jest dobrze uregulowany, to inaczej wygląda to w odniesieniu do zakazu konkurencji w umowie cywilnoprawnej, jaką jest umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy jakakolwiek inna umowa o świadczenie usług.

Taki zakaz konkurencji jest dopuszczalny na podstawie zasady swobody umów. Zgodnie z tą zasadą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Mają Państwo pytania lub wątpliwości?

Rozwiązanie?

Zapraszamy do kontaktu online!

www: www.kancelaria-brzozowska.pl

email: kb@kancelaria-brzozowska.pl

instagram: legal_web


Niemiecki system ubezpieczenia społecznego Poszukujemy studenta lub studentki prawa lub administracji w celu nawiązania współpracy