ubezpieczenia

Do naszej kancelarii często zgłaszają się klienci, którzy odebrali korespondencję z niemieckiej kasy chorych (Krankenkasse), w której to korespondencji niemiecka instytucja domaga się od nich kilku tysięcy Euro należnych (ich zdaniem) składek na ubezpieczenie. Kwoty często są zawrotne i nasi klienci nie dysponują taką kwotą, aby ją spłacić. Poza tym – ich zdaniem – niemiecka kasa chorych nie powinna od nich niczego żądać.  Każda taka sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i oceny. Czy osoba, która pracowała w Niemczech, a później wróciła do Polski musi płacić ubezpieczenie w niemieckiej kasie chorych za okres, kiedy była w Polsce? Czy niemiecka kasa chorych może żądać zaległych składek?

Otóż odpowiedz może być szokująca dla niektórych, a wysokość składki sięgać wysokości minimalnej płacy brutto w Polsce.

Składki naliczone przez niemiecką kasę chorych mogą się wiązać np. z faktem niedopełnienia formalności. Zdaniem kasy chorych dana osoba miała miejsce stałego pobytu w Niemczech. A zatem składka została prawidłowo naliczona i powinna został opłacona. Jeżeli jednak dana osoba wskazuje, że nie mieszkała, ani nie przebywała i nie pracowała na terenie Niemiec w spornym okresie, to czy ma szanse na to, aby składki nie płacić?

W konsekwencji, jeżeli nie zgłoszono formalnie przesiedlenia do Polski (lub innego kraju), to naliczone przez kasę chorych składki byłyby naliczane zasadnie.

W teorii i w praktyce zatem należy udowodnić, że w okresie, w którym naliczono  składkę przez kasę chorych dana osoba nie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu na terenie Niemiec.

Konieczne jest wówczas przygotowanie pisma do kasy chorych z wyjaśnieniami, wnioskami ale przede wszystkim z dowodami. Oczywiście niemiecka kasy chorych może nie uznać tego wniosku za zasadny.

Jako dowód można dołączyć przykładowo zaświadczenia, decyzje, zgłoszenia, potwierdzenia, zwolnienia, umowy etc., a nawet oświadczenia osób, potwierdzające nasze twierdzenia.

Czy niemiecka kasa chorych może żądać zaległych składek? Po szczegółowej analizie sytuacji odpowiemy na to pytanie i podpowiemy jakie dokumenty najlepiej przełożyć, aby niemiecka kasa chorych rozpatrzyła pozytywnie wniosek np. o umorzenie żądanych składek.

Po przesłaniu wyjaśnień i dowodów  pomożemy przygotować takie pismo!

 

 


Zmiana adresu Kancelarii Zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS