ZUS
Czym jest zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS  lub KRUS i kto może go zgłosić? Czy może wpłynąć na decyzję w sprawie renty lub świadczenia rehabilitacyjnego? Konsekwencją złożenia wniosku o rentę lub świadczenie rehabilitacyjne jest wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS. Od orzeczenia przysługuje sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS (lub odwołanie do komisji […]
Czytaj więcej
ubezpieczenia
Do naszej kancelarii często zgłaszają się klienci, którzy odebrali korespondencję z niemieckiej kasy chorych (Krankenkasse), w której to korespondencji niemiecka instytucja domaga się od nich kilku tysięcy Euro należnych (ich zdaniem) składek na ubezpieczenie. Kwoty często są zawrotne i nasi klienci nie dysponują taką kwotą, aby ją spłacić. Poza tym – ich zdaniem – niemiecka […]
Czytaj więcej