odprawa wypowiedzenie praca
Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu za okres niezdolności do pracy za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych, w którym przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, w którym jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania […]
Czytaj więcej
decyzja ZUS - odwołanie
Okres zasiłkowy to okres w którym ubezpieczonemu będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres 182 dni lub 270 dni – w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  lub przypada w trakcie ciąży. Za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje […]
Czytaj więcej