czy można podważyć testament ustny

W myśl art. 952 kodeksu cywilnego testament ustny można sporządzić, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy.

Sporządzenie testamentu w takiej formie należy niejako podzielić na etapy.

W pierwszym etapie spadkodawca ostatnią wolę oświadcza ustnie. Ustnie, ale w obecności co najmniej trzech świadków.

W drugim etapie świadkowie treść wypowiedzianego testamentu muszą zaprotokołować. Oznacza to, że np. jeden ze świadków albo osoba trzecia (niejako „dodatkowa”) spisuje oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia. Spisane oświadczenie przybiera formę protokołu.

W takim protokole musi podać miejsce i datę oświadczenia złożonego przez spadkobiercę oraz miejsce sporządzenia pisma, które podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

Jednak w razie naruszenia wymogów formalnych spadkobiercy ustawowi mogą jednak taki testament podważyć.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarię na adres email kb@kancelaria-brzozowska.pl lub poprzez formularz kontaktowy.


Jakie pytania skieruje do nas sąd podczas rozprawy rozwodowej? Co wprowadza RODO?