ciąża praca

Projekt nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią zakłada wydłużenie dopuszczalnego czasu pracy kobiety w ciąży przy komputerze.

Zgodnie z dotychczas obowiązującą regułą wynikającą z rozdziału IV pkt 1 ppkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2016, poz. 2057) dopuszczalny czas pracy kobiety w ciąży przy obsłudze monitorów ekranowych nie może przekraczać 4 godzin na dobę. Projektowana zmiana tej zasady przewiduje zakaz wykonywania przez kobiety ciężarne pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę i 45 minut w każdej godzinie pracy.

Powyższe z jednej strony oznacza faktyczne wydłużenie dopuszczalnego czas pracy kobiety w ciąży przy komputerze do 6 godzin na dobę, z drugiej natomiast obowiązek pracodawcy zapewnienia takiej pracownicy 15 – minutowej przerwy w każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią co prawda nie zostało jeszcze podpisane przez Prezesa Rady Ministrów, niemniej ma obowiązywać od dnia 1 maja 2017 r.
Wejście w życie wskazanego wyżej Rozporządzenia będzie skutkowało koniecznością odpowiedniego dostosowania w tym zakresie obowiązujących w zakładach pracy Regulaminów pracy.


Dylemat zagranicznych klientów szukających pomocy prawnej w Polsce - adwokat czy radca prawny? Nagroda jubileuszowa dla prezesa zarządu